This is Serios!

Här postas vardagsserier och evenemang av och med elever på Serios - serietecknarskolan i Vingåker.
Nya strippar på sporadisk basis just nu. Mer info om utbildningen på www.serios.se

lördag 1 oktober 2011

Special: 24-timmarsserien 2011 - Tjugoförsta timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Tjugonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Nittonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Artonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Sjuttonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Sextonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Femtonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Fjortonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Trettonde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Tolfte timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Elfte timmen (!)


Special: 24-timmarsserien 2011 - Tionde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Nionde timmen


Special: 24-timmarsserien 2011 - Åttonde timmen